Το Κέντρο Συμπαράστασης του Ανθρώπου «ΘΕΛΗΣΙΣ» είναι ένα Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σωματείο (Π.Π. Αθηνών 3064/1995, ΑΦΜ 090249780), που ιδρύθηκε το 1995 από μία ομάδα φίλων οι οποίοι πίστεψαν στην ανάγκη ανάληψης κοινωνικής δράσης για τη στήριξη των πλέον ευπαθών, αδύναμων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, χωρίς διάκριση.

Κέντρο Συμπαράστασης του Ανθρώπου «ΘΕΛΗΣΙΣ»

“Η προσφορά χωρίς αντάλλαγμα αντικατοπτρίζει όλο το ανθρώπινο μεγαλείο.”