Δωρεά εις μνήμην

Κάνε την απώλεια δύναμη, βοηθώντας αυτούς που έχουν ανάγκη. Στη μνήμη του αγαπημένου σας προσώπου, αντί στεφάνων υποστηρίξτε το έργο του σωματείου μας. Υποστηρίξτε όσους σας χρειάζονται.

Ενημερώστε τους συγγενείς και φίλους για την επιθυμία σας, η διαδικασία είναι απλή. Καταθέτουν ως δωρέα στην μνήμη του αγαπημένου προσώπου το ποσό που επιθυμούν, στο λογαριασμό του σωματείου. Κάντε την λύπη – ελπίδα κάντε την απώλεια – δύναμη.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΒΑΝ: GR2701717530006753116253542