Αυτό το μήνα στηρίζουμε με τη συνδρομή μας την Πορεία Αγάπης και το ‘Μπακάλικο’ που θα πραγματοποιηθεί άμεσα τις επόμενες ημέρες, όπου ετοιμάζουν καθημερινά και προσφέρουν γεύματα σε άστεγους συνανθρώπους μας, με περίπου 170 πλήρη γεύματα ημερησίως.Αυτό το μήνα στηρίζουμε με τη συνδρομή μας την Πορεία Αγάπης και το ‘Μπακάλικο’ που θα πραγματοποιηθεί άμεσα τις επόμενες ημέρες, όπου ετοιμάζουν καθημερινά και προσφέρουν γεύματα σε άστεγους συνανθρώπους μας, με περίπου 170 πλήρη γεύματα ημερησίως.