Το Κέντρο Συμπαράστασης του Ανθρώπου αποφάσισε από 1/1/2013 να αναλάβει την παρακολούθηση και την λειτουργία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής εταιρείας «ΜΑΤΕΡ ΦΙΛΙΑ».

Η «ΜΑΤΕΡ ΦΙΛΙΑ» ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό –μεταξύ άλλων- την φύλαξη, φροντίδα και δημιουργική απασχόληση των παιδιών των οποίων οι γονείς, ημεδαποί ή αλλοδαποί, εργάζονται. Στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο στην διασταύρωση των οδών Σπετσών και Ζακύνθου. Λόγω των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών , σταδιακά μειώθηκε ο αριθμός των φιλοξενουμένων παιδιών από 40 σε 5 και υπήρξε κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας του λόγω παλαιών οφειλών.

Η «ΜΑΤΕΡ ΦΙΛΙΑ» ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό –μεταξύ άλλων- την φύλαξη, φροντίδα και δημιουργική απασχόληση των παιδιών των οποίων οι γονείς, ημεδαποί ή αλλοδαποί, εργάζονται

Το Κέντρο Συμπαράστασης του Ανθρώπου σε συνεργασία με το Ελβετικό Φιλανθρωπικό Ιδρυμα “LIMMAT STIFTUNG”
• Ρύθμισε τις παλαιές οφειλές.
• Πραγματοποίησε τις αναγκαίες επισκευές και βελτιώσεις του κτιρίου
• Μερίμνησε για την διοικητική αναδιοργάνωση προσλαμβάνοντας το κατάληλο προσωπικό
• Διασφάλισε την εξεύρεση πόρων για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της «ΜΑΤΕΡ ΦΙΛΙΑ» για την δυνατότητα φιλοξενίας τουλάχιστον 35 παιδιών σε πρώτη φάση