Στο πλαίσιο της στενής μας συνεργασίας, καθώς και για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των μελών μας στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως προς τις τριτοκοσμικές χώρες, το ελβετικό ίδρυμα Limmat Stiftung μάς παρείχε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε χωρίς δική μας οικονομική επιβάρυνση σε ένα πρόγραμμα για τα «Παιδιά των φαναριών της Κολομβίας».

Σκοπός ήταν η δημιουργία στο Cali της Κολομβίας παιδικού σταθμού για παιδιά ηλικίας από 3 μηνών μέχρι 6 ετών προκειμένου να μην καταλήξουν «παιδιά του δρόμου».