Χριστουγεννιάτικη δράση τού σωματείου ΘΕΛΗΣΙΣ

Χριστουγεννιάτικη δράση τού σωματείου ΘΕΛΗΣΙΣ